Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geophysical and remote sensing methodologies applied to the analysis of regolith and geology in Burkina Faso, West Africa
Název práce v češtině: Aplikace geofyziky a dálkového průzkumu Země ve studiu regolitu a geologické stavby Burkiny Faso, Západní Afrika
Název v anglickém jazyce: Geophysical and remote sensing methodologies applied to the analysis of regolith and geology in Burkina Faso, West Africa
Klíčová slova: Západní Afrika; Burkina Faso; Spodní proterozoikum; Letecká geofyzika; Dálkový průzkum Země; Strukturní analýza; Magmatická a tektonická akrece; Geodynamický model; Spektrální měření; Regolit; Neuronové sítě
Klíčová slova anglicky: West Africa; Burkina Faso; Paleoproterozoic; Airborne geophysics; Remote sensing; Structural analysis; Magmatic and tectonic accretion; Geodynamic model;Spectral measurements; Regolith; Neural networks
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Josef Ježek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.01.2010
Datum zadání: 19.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2011
Oponenti: John Miller
  Guillaume Martelet
  Dr. Eric de Kemp
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK