Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení informovanosti žáků základních škol o toxických látkách
Název práce v češtině: Hodnocení informovanosti žáků základních škol o toxických látkách
Název v anglickém jazyce: Evaluation of awareness of primary school pupils on toxic substances
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2009
Datum zadání: 10.09.2009
Datum a čas obhajoby: 10.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: Ing. Bohuslav Dušek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK