Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny karnevalu v čase se zaměřením na severní Itálii
Název práce v češtině: Proměny karnevalu v čase se zaměřením na severní Itálii
Název v anglickém jazyce: Changes of carnival in history with particular research in northern Italy
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2010
Datum zadání: 19.01.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.02.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce, byť se materiálově soustřeďuje na určitý region, by neměla mít pouze lokálně národopisný charakter deskripce daného jevu (místní masky, typy, zvyklosti, jejich kategorizace atd.), ale měla by jev zkoumat i v meziooborových a mezinárodních souvislostech, tj. jako fenomén, ležící na pomezí divadla, performance, tanečního a výtvarného umění či folklóru. Výzkumnými otázkami by měly být mj. právě hranice fenoménu: kdy a v čem je a v čem naopak není divadlem, kdy a v čem je a v čem naopak není naplňováním pouhé setrvačné folkloristcké tradice (atraktivní pro turisty) a kdy a v čem je naopak živým, pulzujícím, v čase se proměňujícím organismem a specifickým druhem kreativity (který právě v Itálii před více než 200 lety tolik okouzlil například J.W. Goetha). V analýze jevu se autorka patrně neobejde bez použití bachtinovských termínů, reflektujících tzv. lidovou smíchovou (karnevalovou)kulturu středověku, jejímž novodobým výhonkem rozhodně zkoumaný fenomén je...
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK