Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj žákovských kompetencí v projektové výuce matematiky
Název práce v češtině: Rozvoj žákovských kompetencí v projektové výuce matematiky
Název v anglickém jazyce: Development of students´ competence in project teaching of mathematics
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2009
Datum zadání: 02.02.2009
Datum a čas obhajoby: 02.02.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2009
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK