Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Post-koloniální adaptace shakespearových her
Název práce v češtině: Post-koloniální adaptace shakespearových her
Název v anglickém jazyce: Post-colonial adaptations of Shakespeare's plays
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2010
Datum zadání: 19.01.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.02.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Studentka se hodlá zabývat problematikou shakespearovských adaptací zpracovaných na území post-koloniálních států. Práce se bude nsažit na základě textové analýzy vysledovat charakteristické rysy typické pro oblast tzv. post-koloniálního dramatu. Studentka bude využívat pramenů dostupných v knihovnách na území České republiky (zejména Univerzitní knihovna Filozofické fakulty MU v Brně), případně i v zahraničí. Školitel poskytne studentce materiály, které nejsou na území ČR dostupné.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK