Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dipeptidyl Peptidase-IV Activity and/or Structure Homologues : Their Role in Gliomagenesis
Název práce v češtině: Dipeptidylpeptidáze IV aktivitou a/nebo strukturou
homologní molekuly: Jejich role v gliomagenezi
Název v anglickém jazyce: Dipeptidyl peptidase-IV Activity and/or Structure
Homologues : Their role in gliomagenesis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK (11-00140)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.03.2009
Datum zadání: 30.03.2009
Datum a čas obhajoby: 23.06.2009 13:00
Místo konání obhajoby: Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2009
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.
  prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK