Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tectonic evolution of the central part of the Teplá-Barrandian unit
Název práce v češtině: Tektonický vývoj centrální části tepelsko-barrandienské jednotky
Název v anglickém jazyce: Tectonic evolution of the central part of the Teplá-Barrandian unit
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.01.2010
Datum zadání: 18.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2012
Oponenti: prof. RNDr. Karel Schulmann, CSc.
  prof. Richard Damian Nance, Ph.D., B.Sc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK