Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kinematický vývoj rozhraní tepelsko-barrandienské jednotky a moldanubika během svrchního devonu a spodního karbonu
Název práce v češtině: Kinematický vývoj rozhraní tepelsko-barrandienské jednotky a moldanubika během svrchního devonu a spodního karbonu
Název v anglickém jazyce: The Late Devonian to early Carboniferous kinematic evolution of the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary
Klíčová slova: Český masiv, středočeská střižná zóna, gföhlská sutura, moldanubikum, tepelsko-barrandienská jednotka, variský orogen
Klíčová slova anglicky: Bohemian Massif, Central Bohemian shear zone, Gföhl suture, Moldanubian unit, Teplá-Barrandian unit, Variscan orogeny
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.01.2010
Datum zadání: 18.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: RNDr. Vladislav Babuška, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK