Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Charakterisace transportních systémů pro kation draslíku v kvasince Zygosaccharomyces rouxii
Název práce v češtině: Charakterisace transportních systémů pro kation draslíku
v kvasince Zygosaccharomyces rouxii
Název v anglickém jazyce: Characterisation of potassium cation transport systems
in the yeast Zygosaccharomyces rouxii
Klíčová slova: Zygosaccharomyces rouxii, transport draselných kationtů, TRK, kvasinky, analýza fenotypu
Klíčová slova anglicky: Zygosaccharomyces rouxii, potassium cations transport, TRK, yeast, phenotypic analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.01.2010
Datum zadání: 17.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Oponenti: RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK