Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Veiksmažodžiu "buti", "sakyti" neasmenuojamuju formu vartojimas šiuolaikiniuose tekstuose. Ju atitikmenys čeku ir latviu kalbose
Název práce v jazyce práce (litevština): Veiksmažodžiu "buti", "sakyti" neasmenuojamuju formu vartojimas šiuolaikiniuose tekstuose. Ju atitikmenys čeku ir latviu kalbose
Název práce v češtině: Užití neurčitých tvarů sloves "buti" (být), "sakyti" (říci) v současných
textech. Jejich ekvivalenty v českém a lotyšském jazyce
Název v anglickém jazyce: The usage of participles and transgressives of the verbs "buti" (to be),
"sakyti (to say) in contemporary texts.
Their equivalents in Czech and Latvian languages
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: litevština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2010
Datum zadání: 18.01.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Geda Montvilaite, Ph.D.
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK