Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace afirmativních akcí v ústavní a legislativní praxi USA, Indie a ČR
Název práce v češtině: Komparace afirmativních akcí v ústavní a legislativní praxi USA, Indie a ČR
Název v anglickém jazyce: A comparison of affirmative actions in the constitutional and
legislative practices of the USA, India and the CR
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2010
Datum zadání: 08.01.2010
Datum a čas obhajoby: 15.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2010
Oponenti: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK