Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metabolismus železa a inzulínová rezistence
Název práce v češtině: Metabolismus železa a inzulínová rezistence
Název v anglickém jazyce: Metabolism of Iron And Insulin Resistance
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2009
Datum zadání: 11.01.2009
Datum a čas obhajoby: 22.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK