Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíl u terapie ruky u pacienta před a po šlachovém transferu
Název práce v češtině: Rozdíl u terapie ruky u pacienta před a po šlachovém transferu
Název v anglickém jazyce: Differencies of Therapy of Hand,
which is Used by Patient before and after Tendon Tranfers
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Zdena Faltýnková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.04.2008
Datum zadání: 15.04.2008
Datum a čas obhajoby: 28.01.2010 08:20
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Lenka Exnerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK