Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční zajištění
Název práce v češtině: Finanční zajištění
Název v anglickém jazyce: Financial collateral
Klíčová slova: Zajištění závazku, finanční zajištění, finanční kolaterál
Klíčová slova anglicky: Securing an obligation, financial security; financial collateral; security by the right of lien to a financial collateral; security transfer of a financial collateral
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2010
Datum zadání: 29.11.2010
Datum a čas obhajoby: 26.01.2011 11:30
Místo konání obhajoby: 230
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2011
Oponenti: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK