Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Foraminifery české křídy
Název práce v češtině: Foraminifery české křídy
Název v anglickém jazyce: Foraminifera of the Bohemian Cretaceous Basin
Klíčová slova: svrchní křída, česká křídová pánev, foraminifery, Heterohelix
Klíčová slova anglicky: Upper Cretaceous, Bohemian Cretaceous Basin, Foraminifera, Heterohelix
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2010
Datum zadání: 15.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2010
Oponenti: RNDr. Jiří Frank, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se v kompilační části zabývá systematickým zařazením, biologií, morfologií schránek, ekologií a paleoekologií foraminifer. Dále se zabývá historií výzkumu křídových foraminifer na našem území a geologií české křídové pánve se zaměřením na lokalitu Úpohlavy v severozápadní části pánve. Ve vlastní části je práce zaměřena na orientační mikropaleontologické vyhodnocení tří vzorků z lokality Úpohlavy, na které byla použita kvantitativní metoda poměr plankton / bentos. Ze vzorků byl podrobněji popsán rod Heterohelix a Planoheterohelix a dále taxonomicky studován.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals in the compilation part with systematic classification, biology, morphology of the test, ecology and palaeoecology of the Foraminifera. Next research focuses on the history of Cretaceous Foraminifera in our area and the geology of the Bohemian Cretaceous Basin, focusing on Úpohlavy site in the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin. Three samples from Úpohlavy section were preliminary micropaleontologically analysed. Plankton / bentos ratio was counted. Genus Heterohelix and Planoheterohelix was described and taxonomically studied.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK