Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativní příprava 1-(difenylfosfino)-1´-(N,N-dimethylaminomethyl)ferrocenu
Název práce v češtině: Alternativní příprava 1-(difenylfosfino)-1´-(N,N-dimethylaminomethyl)ferrocenu
Název v anglickém jazyce: Alternative synthesis of of 1-(diphenylphosphino)-1´-(N,N-dimethylaminomethyl)ferrocene
Klíčová slova: ferrocen, hemilabilní ligandy, P,N-ligandy, zlatné komplexy, jaderná magnetická rezonance, hmotnostní spektroskopie, rentgenová strukturní analýza
Klíčová slova anglicky: ferrocene, hemilabile ligands, P,N-ligands, gold(I) complexes, nuclear magnetic resonance, mass spectroscopy, single-crystal X-ray diffraction analysis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2010
Datum zadání: 03.05.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2012
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK