Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fosfinoferrocenové amidy a hydrazidy
Název práce v češtině: Fosfinoferrocenové amidy a hydrazidy
Název v anglickém jazyce: Phosphinoferrocene amides and hydrazides
Klíčová slova: ferrocen, fosfiny, amidy, hydrazidy, 1,3,4-oxadiazoly, 3,5-dimethyl-1,2-pyrazoly, koordinační sloučeniny, palladium
Klíčová slova anglicky: ferrocene, phosphines, amides, hydrazides, 1,3,4-oxadiazoles, 3,5-dimethyl-1,2-pyrazoles, coordination compounds, palladium
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2010
Datum zadání: 15.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Oponenti: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK