Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční deriváty jako předmět poskytování investičních služeb
Název práce v češtině: Finanční deriváty jako předmět poskytování investičních služeb
Název v anglickém jazyce: Financial derivatives as a subject-matter of providing investment services
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2008
Datum zadání: 15.01.2008
Datum a čas obhajoby: 22.01.2010 13:00
Místo konání obhajoby: 321
Datum odevzdání tištěné podoby:05.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2010
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK