Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociologický pohled na rodinu ve středověku
Název práce v češtině: Sociologický pohled na rodinu ve středověku
Název v anglickém jazyce: Sociological View of the Medieval Family
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Stanislav Holubec, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2010
Datum zadání: 15.01.2010
Datum a čas obhajoby: 11.01.2010 10:00
Místo konání obhajoby: KOVF
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zuzana Kubišová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK