Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování hypotéz modelů úrokových sazeb
Název práce v češtině: Testování hypotéz modelů úrokových sazeb
Název v anglickém jazyce: Hypothesis Testing of interest rates models
Klíčová slova: úroková sazba, difúzní proces, obecná momentová metoda, metoda maximální věrohodnosti, test dobré shody
Klíčová slova anglicky: interest rate, diffusion process, generalized method of moments, maximum likelihood method, goodness of fit test
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Myška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2010
Datum zadání: 15.01.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Většina modelů úrokových sazeb je postavena na hypotéze, že vývoj sazby popisuje určitá stochastická diferenciální rovnice. Tato rovnice má složku deterministickou určenou funkcí driftu a časem a složku stochastickou určenou funkcí difůze a Wienerovým procesem. Předmětem práce bude testování, zda pro několik vybraných modelů skutečné (tedy na trhu pozorované) realizace úrokových sazeb očištěné o funkce driftu a difůze odpovídají možným realizacím Wienerova procesu. V první části práce budou popsány metody pro stanovení parametrů modelů - obecná momentová metoda a metoda maximální věrohodnosti, případně i metoda, která pracuje s tzv. přenosovou funkcí hustoty. Ve druhé části pak budou na historických datech provedeny testy, zda mohly dané modely v minulosti generovat pozorovaná data.

Seznam odborné literatury
[1] Ait-Sahalia, Y. (2002): Maximum likelihood estimation of discretely sampled diffusion: A closed-form approximation.
[2] Ait-Sahalia, Y. (1996): Testing Continuous-Time Models of the Spot Interest Rate, Review of Financial Studies, 2, 385-426.
[3] Brigo, D., Mercurio, F. (2001): Interest rate models. Springer Finance. Berlin.
[4] Chan, K.C., Karloyi, F.A., Longstaff, F.A., Sanders, A.B.: An empirical comparison of alternative models of the short-term interest rate. Journal of Finance 47 (3), 1209?1227.
[5] Hull, J.: Options, Futures and Other Derivatives (2003): Pearson Education, Inc. New
Persey.
[6] Málek, J.: Dynamics of interest rates and interest derivatives (2005): Publisher EKOPRESS. Praha.
[7] Myška P.: Modely úrokových sazeb ? teorie a praxe (2008): Přednáška na semináři z aktuárských věd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK