Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od kánonu k autorovi: raně novověké kázání jako pramen historicko antropologického bádání
Název práce v češtině: Od kánonu k autorovi: raně novověké kázání jako pramen historicko antropologického bádání
Název v anglickém jazyce: From the canon towards an author: early modern homily as a source in historical-antropological research
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. phil. Pavel Himl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2010
Datum zadání: 14.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK