Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Dívej se, čichni si a poslouchej! Analýza vztahu materiální kultury a smyslové zkušenosti u dětí v lesní MŠ
Název práce v češtině: Dívej se, čichni si a poslouchej! Analýza vztahu materiální kultury a smyslové zkušenosti u dětí v lesní MŠ
Název v anglickém jazyce: Look, smell and listen! Analysis of the relationship between material culture and sensual experience of children in the forest kindergarten.
Klíčová slova: lesní mateřská školka, materiální kultura, smyslová zkušenost, učení
Klíčová slova anglicky: forest kindergarten, material culture, sensual experience, learning process
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2010
Datum zadání: 14.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se budu zabývat podobou a fungováním lesní mateřské školky. Na základě pětiměsíčního zúčastněného pozorování a neformálních rozhovorů s pedagožkami a rodiči popíši a zanalyzuji denní program mateřské školky, aktivity dětí, jejich vztahy mezi sebou a vztah mezi pedagožkami a rodiči.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK