Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Femtosekundový laser u nižší a vyšší myopie
Název práce v češtině: Femtosekundový laser u nižší a vyšší myopie
Název v anglickém jazyce: Femtosecond Laser in Lower and Higher Myopia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oční klinika (15-470)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2010
Datum zadání: 14.01.2010
Datum a čas obhajoby: 19.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2018
Oponenti: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
  doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK