Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stylistika ruského postmoderního románu
Název práce v jazyce práce (ruština): Stylistika ruského postmoderního románu
Název práce v češtině: Stylistika ruského postmoderního románu
Název v anglickém jazyce: Stylistic of Russian post-modern novel
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Uličná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2010
Datum zadání: 14.01.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.09.2009 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
  doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK