Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potenciál zemědělsky méně příznivých oblastí pro produkci cíleně pěstované biomasy v Česku
Název práce v češtině: Potenciál zemědělsky méně příznivých oblastí pro produkci cíleně pěstované biomasy v Česku
Název v anglickém jazyce: Potential of less-favored areas for cultivated biomass production in Czechia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.01.2010
Datum zadání: 26.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Oponenti: RNDr. Petr Žufan, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK