Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén homosexuality z hlediska historického kontextu.
Název práce v češtině: Fenomén homosexuality z hlediska historického kontextu.
Název v anglickém jazyce: The phenomenon of homosexuality in the historical context.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Jan Dočkal
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2009
Datum zadání: 10.11.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2010
Oponenti: PhDr. Olga Shivairová, Ph.D
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK