Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Duchovní služba jako součast armády České republiky. Poslání vojenských kaplanů na zahraničních misích.
Název práce v češtině: Duchovní služba jako součast armády České republiky. Poslání vojenských kaplanů na zahraničních misích.
Název v anglickém jazyce: Religious service as a part of army of the Czech Republic. Mission of military chaplains in international missions.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2009
Datum zadání: 14.01.2009
Datum a čas obhajoby: 09.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2009
Oponenti: prof. Mgr. Pavel Filipi, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK