Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práce s dětmi migrantů v Občanském sdružení Berkat
Název práce v češtině: Práce s dětmi migrantů v Občanském sdružení Berkat
Název v anglickém jazyce: Work with children of migrants in Berkat civil society Organization
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2010
Datum zadání: 14.01.2010
Datum a čas obhajoby: 27.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2010
Oponenti: Mgr. Lucie Hubertová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK