Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ironie jako perlokuční akt. Pragmatická analýza ironických promluv
Název práce v češtině: Ironie jako perlokuční akt. Pragmatická analýza ironických promluv
Název v anglickém jazyce: Irony as a perlocutionary act. A pragmatic analysis of ironic utterances
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2007
Datum zadání: 12.10.2007
Datum a čas obhajoby: 14.01.2010 00:00
Místo konání obhajoby: katedra českého jazyka
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK