Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modifikace léčby progredujícího keratokonu zesíťováním kolagenu rohovky pomocí riboflavinu a UVA záření
Název práce v češtině: Modifikace léčby progredujícího keratokonu zesíťováním kolagenu rohovky pomocí riboflavinu a UVA záření
Název v anglickém jazyce: The treatment modification of progressive kretoconus using the corneal collagen cross-linking with riboflavin and UVA irradiation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oční klinika (15-470)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Frederik Raiskup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2010
Datum zadání: 14.01.2010
Datum a čas obhajoby: 27.01.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:05.10.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2016
Oponenti: doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
  doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK