Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam pohybu u dospělých zrakově postižených v ČR
Název práce v češtině: Význam pohybu u dospělých zrakově postižených v ČR
Název v anglickém jazyce: The importance of movement in adults visually impaired in the Czech republik
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Pařízek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2010
Datum zadání: 14.01.2010
Datum a čas obhajoby: 25.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2010
Oponenti: Mgr. Martin Štěpánek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK