Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv časné nutriční podpory a rehabilitace během akutního onemocnění na následnou morbiditum mortalitu a tělesnou kondici u geriatrických pacientů - prospektivní dlouhodobá studie
Název práce v češtině: Vliv časné nutriční podpory a rehabilitace během akutního onemocnění na následnou morbiditum mortalitu a tělesnou kondici u geriatrických pacientů - prospektivní dlouhodobá studie
Název v anglickém jazyce: Effect of Clinical Nutrition and Physiotherapy in Acutely ill Geriatric Patients on Morbidity, Mortality and Physical Condition - Prospective Longitudinal Study
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní gerontometabolická klinika (15-413)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2010
Datum zadání: 14.01.2010
Datum a čas obhajoby: 25.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2018
Oponenti: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
  prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK