Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Faktory ovlivňující spánek dětí
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující spánek dětí
Název v anglickém jazyce: Factors affecting children's sleep
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2010
Datum zadání: 13.01.2010
Datum a čas obhajoby: 27.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK