Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Drug-drug interactions (DDI) and pharmacodynamic effects of metformin
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Drug-drug interactions (DDI) and pharmacodynamic effects of metformin
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2009
Datum zadání: 15.12.2009
Datum a čas obhajoby: 07.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2011
Oponenti: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Instructions:

1. Read up literature regarding mechanisms of pharmacokinetic drug-drug interactions (DDI).
2. Read up literature regarding pharmacotherapy with metformin, its DDI, mechanism of action and its side effects.
3. Find the latest papers and clinical studies in electronic database PubMed on DDI and effects of metformin.
4. Analyze the reports, write thesis and discuss the latest information on metformin pharmacotherapy, DDI and mechanisms of action.


Seznam odborné literatury
Literature:

Bosi E. Metformin-the gold standard in type 2 diabetes: what does the evidence tell us? Diabetes Obes Metab. 2009 May;11 Suppl 2:3-8.
Scarpello JH, Howlett HC. Metformin therapy and clinical uses. Diab Vasc Dis Res. 2008 Sep;5(3):157-67.
Strack T. Metformin: a review. Drugs Today (Barc). 2008 Apr;44(4):303-14.
Stumvoll M, Häring HU, Matthaei S. Metformin. Endocr Res. 2007;32(1-2):39-57.

Additional papers found in databases.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK