Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Farma rodinného typu - jako prostor pro komunitní centrum
Název práce v češtině: Farma rodinného typu - jako prostor pro komunitní centrum
Název v anglickém jazyce: The Family Farm - like a place for community centre
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2009
Datum zadání: 13.01.2009
Datum a čas obhajoby: 07.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: Mgr. Martin Roth
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK