Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Růst Mycobacterium smegmatis na agarovém médiu a agarovém médiu pokrytém celofánovou folií – morfologická a proteomová studie
Název práce v češtině: Růst Mycobacterium smegmatis na agarovém médiu a agarovém médiu pokrytém celofánovou folií – morfologická a proteomová studie
Název v anglickém jazyce: Mycobacterium smegmatis growth on agar plates and agar plates covered with celophane – morphology and proteomic study
Klíčová slova: Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium tuberculosis, biofilm, morfologie kolonii, celofan, zdroj uhliku, planktonicka kultura, binokularni lupa, rastrovaci elektronova mikroskopie, proteomika, dvojrozmerna elektroforeza, PDQuest, kvalitativni analyza, kvantitativni analyza, Vennovy diagramy, unikatni protein, exprese proteinu.
Klíčová slova anglicky: Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium tuberculosis, biofilm, colony morphology, cellophane, carbon source, planktonic culture, stereo microscope, scanning electron microscopy, proteomics, two-dimensional electrophoresis, PDQuest, qualitative analysis, quantitative analysis, Venn diagrams, unique protein, proteins expression.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslav Weiser, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2010
Datum zadání: 13.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Oponenti: RNDr. Jana Beranová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK