Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Authority and apostasy: the Barcelona disputation in the context of thirteenth-century Jewish-Christian polemics
Název práce v češtině: Moc a odpadlictví: disputace v Barceloně v kontextu židovsko-křesťanských polemik 13. století
Název v anglickém jazyce: Authority and apostasy: the Barcelona disputation in the context of thirteenth-century Jewish-Christian polemics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2010
Datum zadání: 13.01.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dp
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK