Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finská dramatika na českých jevištích
Název práce v češtině: Finská dramatika na českých jevištích
Název v anglickém jazyce: Finnish drama on Czech stage
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hilkka Lindroosová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2010
Datum zadání: 13.01.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Petr Velkoborský
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dp
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK