Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nadaní žáci v geografii
Název práce v češtině: Nadaní žáci v geografii
Název v anglickém jazyce: Gifted Students in Geography
Klíčová slova: nadání, nadaný žák v geografii, gymnaziální žák, Mezinárodní geografická olympiáda, požadavky k maturitní zkoušce ze zeměpisu, strukturovaný řízený rozhovor, rámcová analýza
Klíčová slova anglicky: gift, gifted student in geography, grammar school student, International Geography Olympiad, official Czech requirements for the graduation exam in geography, structured guided interview, framework analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2010
Datum zadání: 21.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK