Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulárně biologické metody v laboratorní diagnostice patogenních leptospir
Název práce v češtině: Molekulárně biologické metody v laboratorní diagnostice patogenních leptospir
Název v anglickém jazyce: Molecular biological methods in laboratory diagnosis pathogenic leptospires
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické mikrobiologie (15-560)
Vedoucí / školitel: MVDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2010
Datum zadání: 12.01.2010
Datum a čas obhajoby: 26.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Oponenti: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
  prof. MVDr. František Treml, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK