Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetická variabilita ohrožených želv Orlitia borneensis chovaných v evropských zoologických zahradách
Název práce v češtině: Genetická variabilita ohrožených želv Orlitia borneensis
chovaných v evropských zoologických zahradách
Název v anglickém jazyce: Genetic variability in a population of endangered turtle Orlitia borneensis
kept in European zoos
Klíčová slova: Orlitia borneensis
Klíčová slova anglicky: Orlitia borneensis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2010
Datum zadání: 27.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2011
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK