Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La corrida de toros. Oslava krásné smrti
Název práce v češtině: La corrida de toros. Oslava krásné smrti
Název v anglickém jazyce: La corrida de toros. The celebration of the beatiful death
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2010
Datum zadání: 25.01.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 03.02.2010 12:45
Datum odevzdání elektronické podoby:03.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Matějů
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK