Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prázdno v epikureismu
Název práce v češtině: Prázdno v epikureismu
Název v anglickém jazyce: The void in the Epicureism
Klíčová slova: Epikuros epikureismus atomismus prázdno tekutost
Klíčová slova anglicky: Epicurus Epicureanism atomism void vacuum fluid fluidity
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2010
Datum zadání: 27.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 31.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce má zkoumat a analyzovat pojem prázdna v rámci antické atomistické tradice s bližším zaměřením na epikurejskou filosofii. Bude třeba klást otázky, co prázdno je, zda se o něm dá mluvit jako o nejsoucím, a pokud ano, v jakém smyslu, zda je pro fyziku, která chce vysvětlovat fungování našeho světa, nutné něco jako pojem prázdna vůbec klást a proč. Předběžně se zdá, že zavedení prázdna má nemalou důležitost pro vysvětlení možnosti pohybu, když ne pohybu vůbec, tak přinejmenším pohybu, s jakým se ve světě běžně setkáváme.
Seznam odborné literatury
Primární literatura
Aristotelés. Fyzika. Přel. a pozn. opatřil Antonín Kříž. Praha : Petr Rezek, 2010.
Bailey, Cyril. Epicurus: The Extant Remains. With Short Critical Apparatus, Translation and Notes. Oxford : Clarendon Press, 1926. Vol. 1.
Bailey, Cyril. Titi Lucreti Cari De rerum natura libri sex. Oxford, New York : Oxford University Press, 1947. Volume 1.
Descartes, René. Principy filosofie. Přel. Tomáš Marvan a Petr Glombíček. Praha : Filosofia, 1998.
Laertios, Díogenés. Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Přel. Antonín Kolář, k tisku upr. Dušan Machovec. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 1995.
Long, A. A.; Sedley, D. N. The Hellenistic philosophers. Cambridge : Cambridge University Press, 1997. 2 Vols.
Lucretius Carus, Titus. O přírodě. Přel. Josef Kolář. Praha : Laichter, 1948.
Sekundární literatura
Bailey, Cyril. Epicurus. The Extant Remains. With Short Critical Apparatus, Translation and Notes. Oxford : Clarendon Press, 1926.
Bailey, Cyril. The Greek Atomists and Epicurus. New York : Russel & Russel, 1968.
Bailey, Cyril. Titi Lucreti Cari De rerum natura libri sex. Oxford, New York : Oxford University Press, 1947. Vols. 2-3.
Begeth, Gábor. Epicurus’ Argument for Atomism. Oxford Studies in Ancient Philosophy. Summer 2006, No. 30, s. 261-84.
Inwood, Brad. The origin of Epicurus’ concept of void. Classical Philology. Oct. 1981, Vol. 76, No. 4, s. 273-285.
Kirk, G. S.; Raven, J. E. The Presocratic Philosophers. Cambridge : Cambridge University Press, 1957.
Long, A. A.; Sedley, D. N. The Hellenistic philosophers. Cambridge : Cambridge University Press, 1997. Vol. 1.
O’Keefe, Tim. Epicureanism. Durham : Acumen, 2010.
Pyle, Andrew. Atomism and its critics : from Democritus to Newton. Bristol : Thoemmes Press, 1997.
Rist, J. M. Epicurus. An Introduction. Cambridge : University Press, 1972.
Sedley, David. Two conceptions of vacuum. Phronesis. 1982, No. 27, s. 175-193.
Solmsen, Friedrich. Epicurus on Void, Matter and Genesis. Phronesis. 1977, No. 22, s. 263-281.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK