Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Internetové právo
Název práce v češtině: Internetové právo
Název v anglickém jazyce: Internet law
Klíčová slova: Internetové právo, Autorské právo, Internet, Působnost, HADOPI, OCILLA, Zákon 480/2004 Sb., DMCA, Safe Harbour, Pirátství
Klíčová slova anglicky: Internet Law, Copyright, Internet, Jurisdiction, HADOPI, OCILLA, DMCA, Safe Harbour, Piracy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petra Žikovská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2010
Datum zadání: 15.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2013
Datum a čas obhajoby: 21.05.2013 08:30
Místo konání obhajoby: PFUK č.28
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2013
Oponenti: JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se skládá ze dvou tematických okruhů. Ten první, s názvem „Internet – Historie a současnost“, se věnuje zejména významu pojmu internet, a to po stránce materiální a formální. Pokusím se zachytit jak jeho technologickou, tak ideovou podstatu a věnovat se jeho celospolečenskému dopadu na historickém pozadí.
Druhá část této práce nese název „Internet a právo“ a věnuje se blíže internetovému právu, především jeho vývoji a filosofickým podkladům pro jeho tvorbu. Dále se téma této práce zužuje na autorské právo v prostředí internetu a vzájemnou koexistenci a interakci této disciplíny s právem internetovým.
V průběhu své diplomové práce budu na problematiku autorského práva v prostředí internetu nahlížet optikou rozličných subjektů. Pokusím se tak zachytit rozmanitost a složitost právních vztahů, jež se v rámci internetu uskutečňují. V návaznosti na téma autorského práva v prostředí internetu budu pokračovat výkladem o odpovědnosti při realizaci on-line vztahů. V závěru této práce se budu věnovat zahraniční právní úpravě a prezentaci nejdůležitějších právních kauz z oblasti internetového práva autorského.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This study explores and describes the discipline of Internet Law as well as the problems arising from applying its jurisdiction. Furthermore, it deals with liability limitation in the on-line world and presents various tendencies in the development of the Internet Copyright Law in the Czech Republic, USA and France. This study is divided into two main chapters. The first one deals with the theoretical and philosophical foundations of the Internet phenomenon and the second focuses on practical aspects of the on-line legal regulation. The tendencies in interpretation and application of the legislature are presented through important case studies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK