Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fikcionalismus v právu a morálce
Název práce v češtině: Fikcionalismus v právu a morálce
Název v anglickém jazyce: Fictionalism in law and morality
Klíčová slova: filozofie, filozofie práva, právní pozitivismus, právní naturalismus, morálka, právo, fikcionalismus, morální fikcionalismus
Klíčová slova anglicky: philosophy, philosophy of law, legal positivism, ius naturalism, morality, law, fictionalism, moral fictionalism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2010
Datum zadání: 14.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.08.2011
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:08.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. James Hill, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V bakalářské práci student porovná nejdůležitější směry filozofie práva – pozitivismus a právní naturalismus (nonpozitivismus). Kontextem srovnání bude jejich vztah k teorii fikcionalismu. Ukáže jednak, v jakém smyslu je fikcionalismus přítomen v normativním diskurzu právním, a za druhé v jaké podobě lze o fikcionalismu uvažovat v morálce. Práce bude vycházet z klasické literatury k tématu právní filozofie, dále z děl o fikcionalismu a zároveň bude pracovat se současnou českou literaturou z oblasti teorie práva a filosofie práva.
Seznam odborné literatury
- Dworkin, R., 1977, Taking Rights Seriously, London
- Hart, H.L.A., 1961, The Concept of Law, Oxford
- Raz, J., 1994, Ethics In The Public Domain, Oxford
- Marmor, A., 2005, Interpretation and Legal Theory, Oxford
- Sainsbury, R.M., 2010, Fiction and Fictionalism, Routledge
- Kalderon, M.E., 2005a, Moral Fictionalism, Oxford
- Kalderon, M.E., 2005b, Fictionalism in Metaphysics, Oxford
- Joyce, R., 2001, The Myth of Morality, Cambridge
- Sobek, T., 2010, Nemorální právo, Plzeň
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK