Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vědění a porodnictví. Maieutická interpretace dialogu Theaitétos
Název práce v češtině: Vědění a porodnictví. Maieutická interpretace dialogu Theaitétos
Název v anglickém jazyce: Knowledge and midwifery. Maieutic interpretation of dialogue Theaetetus
Klíčová slova: Platón, epistemologie, maieutika, vědění, mínění, Theaitétos
Klíčová slova anglicky: Plato, epistemology, maieutics, knowledge, belief, Theaetetus
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 28.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.09.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem práce bude pozitiviní interpretace dialogu Theaitétos. Platón snaží v Theaitétovi postihnout pojem vědění zcela unikátním způsobem. Ve většíně dialogů totiž definuje vědění jako vztah duše k pravým jsoucnům (idejím). Zdá se, že v Theaitétovi touto cestou nepostupuje (mimo jiné proto, že v něm schází explicitní tematizace idejí) a že se snaží vymezit vědění jiným způsobem. Cílem práce bude ukázat, že i přesto, že dialog končí aporeticky, tj. nedozvídáme se přímou definici vědění, nechává nám Platón v textu metodu, která nám umožňuje vědění zvláštním způsobem uchopit. Součástí práce bude také ukázka toho, jak zmíněná metoda předjímá teorii o nejvyšších rodech z dialogu Sofistés.
Seznam odborné literatury
Základní literatura:

D. Sedley: The Midwife of Platonism. Text and Subtext in Plato's Theaetetus, Oxford 2004
Desjardins, R., Logos in Plato’s Theaetetus, State University of New York Press, 1990

Další literatura:
Bostock, D., Plato’s Theaetetus, Clarendon Press, Oxford, 1988
Burnyeat, M., The Theaetetus of Plato, Hacket Publishing Company, Indianapolis, Cambridge, 1990
R.M. Polansky: Philosophy and Knowledge (A Commentary of Plato's Theaetetus), Lewisburg 1992
Fischer, J.L., Případ Sókratés, Nakladatelství Lidové noviny, 1994, Praha
Patočka J., Platón. Přednášky z antické filosofie, Státní pedagogické nakladatelství v Praze, 1992
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK