Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Láska a "plození v krásnu" v Platónových dialozích Symposion a Faidros
Název práce v češtině: Láska a "plození v krásnu" v Platónových dialozích Symposion a Faidros
Název v anglickém jazyce: Love and "birth in beauty" in Plato´s dialogues Symposium and Phaedrus
Klíčová slova: Platón, láska, řeč, nesmrtelnost, duše, Symposion, Faidros
Klíčová slova anglicky: Plato, love, discourse, immortality, soul, Symposium, Phaedrus
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
 
 
 
Předběžná náplň práce
pokus
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK