Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza motivace pacientů v České republice k léčbě a samoléčbě homeopatickými prostředky
Název práce v češtině: Analýza motivace pacientů v České republice k léčbě a samoléčbě
homeopatickými prostředky
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Patients' Motivation for Treatment and Self Treatment with
Homeopathic Medicines in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Helena Marešová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2009
Datum zadání: 03.11.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
Oponenti: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK