Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v letech 2000/2001 - 2002
Název práce v češtině: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v letech 2000/2001 - 2002
Název v anglickém jazyce: Charles University - the Faculty of Pharmacy within the years 2000/2001 – 2002.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2009
Datum zadání: 15.12.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
Oponenti: Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK