Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hodnocení vybrané účinné látky v přípravku VI.
Název práce v češtině: Hodnocení vybrané účinné látky v přípravku VI.
Název v anglickém jazyce: Deterination of Selected Active Substance in the Preparation VI.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2009
Datum zadání: 26.11.2009
Datum a čas obhajoby: 23.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2011
Oponenti: RNDr. Milan Mokrý, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK